på Bolsneset, Bolsøy, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1724: mnr. 122, BolsøNess. Skyld: 2 pund. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670023
1950: gnr. 17, Bolsøen, bnr. 1, Neset søndre