på bnr. 1, Dvergsneset, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 12, Dvergsnes, bnr. 1, Dvergsnes. Skyld: 2 mark 95 øre