på Ner-Elsås, Elsås, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 37, bnr. 2
1917 innlemmet i bnr. 1