på Bolsneset, Bolsøy, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 17, Bolsøen, bnr. 1, Neset søndre