på Ytre Berg, Berg, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1804 sammenslått med plassen Nøisomhed (s.d.)