i Lillevika (bnr. 5), Bjørset, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass under gnr. 23, utskilt 1906 som bnr. 5
1950: gnr. 23, Bjørset, bnr. 5, Solheim. Skyld: 30 øre. https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=415&gnr=23