på Bolsøy, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Mt. 1762: mnr. 121, Bulsøe
1950: gnr. 17, Bolsøen

Skrivemåter
Bolsøy (godkjent av kartverket 1970)
Bolsøya (foreslått hos kartverket 1995)

Gården ligger på Bolsøya