på Prøven, Bjørset, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass, utskilt 1916 som bnr. 22
Hustomten utskilt 1.12.1919 som bnr. 56, Vestmark, senere bnr. 525
1950: gnr. 23, Bjørset, bnr. 22, Prøven. Skyld: 2 øre

I Lillevika