i Orvika, Bolsøy, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass, utskilt 1882 fra bnr. 1 og 4
1950: gnr. 17, Bolsøen, bnr. 5, Orviken. Skyld: 50 øre