på Ellingplassen, Bjørset, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass under gnr. 23. Den ble nedlagt, trolig i 1890-årene