i Lillevika (bnr. 7), Bjørset, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass under gnr. 23, utskilt 1907 som bnr. 7
1950: gnr. 23, Bjørset, bnr. 7, Lilleviken. Skyld: 3 øre. https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=415&gnr=23
Huset fikk senere adresse Julsundvegen 73