på Birkelund, Bjørset, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 23, Bjørset, bnr. 37, Birkelund. Skyld: 6 øre

Tomten lå i et område kalt Trastalia