på Bjørset, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1724: mnr. 3, Biørset. Skyld: 3 våger. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819660210
Sjømanntall 1774: Børset, øde. Skyld: 3 våger. https://www.digitalarkivet.no/db60055402000285
1907: gnr. 23, Bjørset. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012101007066?page=304