på bnr. 7, Berg, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Gammel skyld: 1 pund 15 merker
1840: mnr. 9, Berg, lnr. 20, Berg. Skyld: 1 daler 1 ort 20 skilling
1950: gnr. 29, Berg, bnr. 7, Berg. Skyld: 2 mark 24 øre