i Aspelunden, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
Bolsøy prestegjeld, Kleive sogn

Matrikkel
Mt. 1762: mnr. 70, Lille-Steenløssen
1950: gnr. 84, Aspelund med Øien

Gården ble også kalt Litle-Steinløysa