på Lubbenes, Berg, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass
1950: gnr. 29, Berg, bnr. 9, Lubbenes

Lubbenes nevnt 1762 og fremover
Kalt Bergsgjerdet i 1758, 76 og 80
Kalt Tøndergårdgjerdet i 1789
Kalt Tøndergårdneset i 1789, 95, 98 og i 1818

Det var personer med etternavnet Lubb(e) på Moldegård og i Molde på 16- og 1700-tallet