på Nøisomhed, Berg, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass (Myra), kalt Nøisomhed fra ca. 1800
1804 sammenslått med bruket Ytre Berg
1950: gnr. 29, Berg, bnr. 5, Nøisomhet
Nøisomhed-tunet videre utskilt i 1970-årene

Skrivemåter
Nøisomhed (godkjent av kartverket 1979, anbefalt form)
Nøysomhet (godkjent av kartverket 1982)