på Bergsgjerdet, Berg, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Også umatrikulerte plasser
1840: mnr. 9, lnr. 21, Bergsgjerdet. Gammel skyld: 16 merker, ny skyld: 4 ort 13 skilling
1950: gnr. 29, Berg, bnr. 8, Bergsgjerdet. Skyld: 1 mark 41 øre

Uttale: Bærsjære
Også kalt Skomakergjerdet, trolig etter Villum Persson (s.d.)
Lubbenes ble også kalt Bergsgjerdet i 1758, 76 og 80
Plassen til Johan Steffenssen (s.d.) ble kalt Myra i 1789
Det stod en arrestbygning på Bergsgjerdet og naboplassen, som begge ble kalt Myra i 1796