i Bergsbakken, Berg, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1804: øde. Skyld: 1 pund 2 merker. https://www.digitalarkivet.no/ma20101007630466
1840: mnr. 9, Berg, lnr. 18, Bergsbakken. Skyld: 3 ort 5 skilling. https://www.digitalarkivet.no/ma10061006093680
Bruket ble delt i 1840- og 60-årene
1950: gnr. 29, Berg, bnr. 1, 3 og 4, Bergsbakken. https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=415&gnr=29