i Aspholen, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
Bolsøy prestegjeld, Kleive sogn

Matrikkel
1950: gnr. 85, Asphol, bnr. 1, Asphol. Skyld: 5 mark 50 øre