i Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1838: Bolsøy kommune
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
Sogn i Veøy, utskilt som eget prestegjeld ved resolusjon av 18.11.1740
Bolsøy prestegjeld nedlagt våren 2008