på Berg, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
Bolsøy prestegjeld, Bolsøy sogn

Matrikkel
1840: mnr. 9, Berg
1950: gnr. 29, Berg