i Arna

Sivil tilhørighet
Opprinnelig i Haus kommune
1.1.1964–31.12.1971: egen kommune
Fra 1.1.1972: Bergen kommune

Geistlig tilhørighet
1864–1967: Arna sogn i Haus prestegjeld
Fra 1967: eget prestegjeld