på Fautmoen, Sigstad, Biri

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Gjøvik kommune (gnr. 133, bnr. 10)

Matrikkel
1950: gnr. 27, Sigstad, bnr. 10, Kristianslund med Hjelmstad. Skyld: 13 mark 60 øre