på bnr. 1, Bjørset, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 23, Bjørset, bnr. 1, Bjørset. Skyld: 9 mark 90 øre. https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50.cgi?task=s&fnr=15&hid=415&gnr=23

De to andre brukene ble lagt under Øvre Bjørset i 1776. Tunet ble flyttet 1884 og 1932
Gårdsdriften nedlagt 1964