på bnr. 2, Sørhorsfjord, Bindal

Matrikkel
Gnr. 5, bnr. 2