i Nergårdshamn, Bjarkøy

Sivil tilhørighet
Før 1887: Sand kommune
Fra 1.1.2013: Harstad kommune

Grend