i Solstad, Bindal

Geistlig tilhørighet
Bindal prestegjeld, Solstad sogn

Også gård