i Solstad kirke, Bindal

Etter resolusjon av 15.12.1885 ble det anlagt ny kirke og kirkegård på gården Holm