i Biri

Sivil tilhørighet
Fra 1964: Gjøvik kommune