i Bergsbakken, Berg, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1840: mnr. 9, Berg, lnr. 18, Bergsbakken. Skyld: 3 ort 5 skilling. https://www.digitalarkivet.no/ma10061006093680
1950: gnr. 29, Berg, bnr. 1, 3 og 4, Bergsbakken. https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=415&gnr=29