på Hospitalet Betanien, Bergen

Juni 2014 delt i Betanien sykehus og Betanien rehabilitering og sykehjem