på Haukeland sykehus, Bergen

Fra 2002: Haukeland universitetssjukehus