på mnr. 37, 6. rode, Bergen

Fra 1906/07: Munkebekksmauet 4