i Steinane, Apalset, Ørskog

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
Gnr. 107, bnr. 7 og 8
Fra 2020: gnr. 707, bnr. 7 og 8