i Ørskog

Sivil tilhørighet
Ørskog kommune
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Geistlig tilhørighet
Ørskog prestegjeld