på Apalset, Ørskog

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 38, Apalset
Senere gnr. 107
Fra 2020: gnr. 707