på Øre kyrkjegard

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Gjemnes kommune