på Norges landbrukshøgskole, Ås

Skrivemåter
Opprettet 1859 som Den høiere Landbruksskole paa Aas
Fra 1897: Norges landbrukshøgskole / NLH
Fra 1.1.2005: Universitetet for miljø- og biovitenskap (vedtatt av departementet)