på Åndal, Øre

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Gjemnes kommune

Gnr. 38