i Løkkegarden, Torvika, Øre

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Gjemnes kommune

Matrikkel
1950: gnr. 4, Torvik, bnr. 20, Torvik. Skyld: 1 mark 90 øre

Bruket fikk navn etter Johan Kristenssen Løkke (s.d.)