på Venneskål, Ås

Matrikkel
1950: gnr. 14, Venneskaal