i Osmarka, Øre

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Gjemnes kommune

Bygd/område mellom Bolsøy og Tingvoll