i Oppistua, Larssetra, Øre

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Gjemnes kommune

Matrikkel
1950: gnr. 23, Larssæteren, bnr. 2, Larssæteren. Skyld: 3 mark 49 øre