på bnr. 1, Furset, Øre

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Gjemnes kommune

Matrikkel
1950: gnr. 36, Furset, bnr. 1, Furset. Skyld: 2 mark 91 øre