i Dyrlia, Øre

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Gjemnes kommune

Matrikkel
Gnr. 16