i Øksendal kyrkje

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1960: Sunndal kommune