på Mjølkill, Øksendal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1960: Sunndal kommune

Matrikkel
1950: gnr. 21, (M)jølkild lille. Gnr. 22, Mjølkild store
Fra 1960: gnr. 83 og 84

Gårdene Litl-Mjølkill og Stor-Mjølkill