i Åsen kirke

I Levanger kommune fra 1.1.1962

Åsen er sogn i Frosta prestegjeld