på Røysa, Brennehaugen, Ytre Holmedal

Umatrikulert plass under gnr. 21, bnr. 1

Sivil tilhørighet
Fra oktober 1911: Fjaler kommune