på Heissa, Ålesund

Sivil tilhørighet
Før 1968: Borgund kommune

Øy og bydel