Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass, utskilt 1888 fra bnr. 4
1890: gnr. 37, Aandal, bnr. 5, Aandal. Skyld: 57 øre