på Talstad, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1860: Fræna kommune
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Geistlig tilhørighet
Fra 1859: Fræna prestegjeld

Matrikkel
1840: mnr. 71, Talstad. Skyld: 4 daler 20 skilling
Fra 1890: gnr. 43