Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
1950: gnr. 21, Bøøen, bnr. 2, Bøøen