i Ytre Rendal

Sivil tilhørighet
1880–1964: egen kommune
Fra 1.1.1965: Rendalen kommune