på Segelneset, Stranda, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass, utskilt 1940 som bnr. 5, Strandheim
1950: gnr. 23, Stranden, bnr. 5, Strandheim