på Skotneset, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1860: Fræna kommune
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Geistlig tilhørighet
Fra 1859: Fræna prestegjeld

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass under Bøyna
1840: mnr. 105, Skotnæset, lnr. 233, Skotnæset (kun ett bruk). Skyld: 15 skilling
1950: gnr. 22, Skotneset, bnr. 1, Skotneset (kun ett bruk). Skyld: 40 øre