i Hansgarden, Ner-Bø i Måndalen, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 27, Nedrebø, bnr. 2, Nedrebø
Fra 1964: gnr. 118, bnr. 2